Soliści

Śpiew:

  • Monika Makowska-Wiącek
  • Beata Gramza
  • Marzena Śron